Gå til innhold
DeejayTID

Miljømessige hensyn? Taes det?

Recommended Posts

DeejayTID    29
DeejayTID

Etter å ha sett på flerfoldige S&S tråder der man ser alt i fra vasking på asfalt til vasking på grus med x antall midler så begynner man å lurer om det blir tatt miljømessige hensyn. Dere er klar over at det faktisk ikke er lovlig å stå med x antall kjemiske midler i hagen? Ute på grusen? På asfalten? Har dere tenkt på ungene som evnt. er ute å leker etc?

Skal ikke komme inn her som den nye tosken (er jo akkurat det jeg gjør), men ble bare nysgjerrig på hvilke miljømessige hensyn dere pleier å ta når dere vasker og pusser på bilene.

Selv bruker jeg å ta grovvasken i vaskehall med drens laget for vasking med (sterke) kjemikalier også bare ta evnt. lett vask: avspyling med f.eks. bioavfettere/bioshampooer i hagen(asfalten).

Hvilke prosedyrer har du for vask?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knutis    756
Knutis

Det "verste" produktet jeg vasker bil med er 90% biologisk nedbrytbart.

De fleste er 100% biologisk nedbrytbare, også i konsentrert form.

Jeg vasker ikke bil der barna leker, og har godt med drenering. :)

  • DCN Poeng 2

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
EspenL    60
EspenL

Hehe, denne tråden kommer som prikken over i'en etter klaging hjemmefra om at det lukter IronX i oppkjørselen én måned etter dekkskifte :P

Men denne uttalelsen krever kildehenvisning: "Dere er klar over at det faktisk ikke er lovlig å stå med x antall kjemiske midler i hagen?"

Ikke at jeg tviler på at det er regler for sånt - skulle tatt seg ut om det ikke var det - men er mer nysgjerrig på hva de sier og i hvilken grad de rammer privatpersoner som gjør dette på hobbybasis med fullt lovlige kjemikalier som selges over en lav sko til forbrukere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christer    2 911
Christer

Produktene DCN'ere bruker er snillere mot miljøet enn mye av det som selges på bensinstasjoner, så jeg vasker med god samvittighet.

Jeg gjør ellers som Knutis, vasker ikke akkurat der unger leker, har god drenering, og spyler av området jeg har vasket på når jeg er ferdig, og jager vannet ned i en kum.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
IvarB    206
IvarB

Har lite unger, men det går en del dyr rundt garasjen samt hunden min.

Men har avløp på vaskeplassen.

Det meste som blir brukt er som Knutis sier nedbrytbart, det lukter vondt ja, men ser du på databladet så er det ikkje så gale.

Det skal og nevnes at med så masse vatn som blir brukt så er det veldig utblandet.

Døme på vask:

3-4 dl Prickbort, 3-4 dl Utblandet surfex, 3 dl Iron-x\korossol, avspyling 3-4 ganger, pluss 20 liter såpevatn.

Men ønsker og se kilder for det du sier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
DeejayTID    29
DeejayTID

Informasjon:
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Kapitlet som virkelig gjelder detailere vil være kapittel 9:
Kapittel 9. Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler
http://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§9-1

§ 9-1.Formål
Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å forebygge eller redusere de direkte og indirekte virkninger av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) i miljøet, hovedsakelig i luften, og de potensielle risiki for menneskers helse i forbindelse med bruk av organiske løsemidler.

§ 9-2.Virkeområde

Bestemmelsene gjelder for de typer virksomheter som er angitt i vedlegg I til dette kapitlet, dersom forbruket av løsemidler er over de grenseverdier som er angitt i vedlegg II A til dette kapitlet.

Vedlegg I. Virkeområde:

Overflaterensing

- Enhver virksomhet med unntak av kjemisk rensing der det brukes organiske løsemidler for å fjerne urenheter fra overflaten på en gjenstand, herunder avfetting. Rensing som består av mer enn ett trinn før eller etter enhver annen virksomhet, anses som én enkelt overflaterensingsvirksomhet. Denne operasjonen omfatter ikke rensing av utstyret som benyttes, bare rensing av produktenes overflate.

§ 11-3. Definisjoner

I kapittel 11 til 15B menes med

e) Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

http://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§11-3

Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4-5#KAPITTEL_4-5

Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

a) bensinstasjoner, B) vaskehaller for kjøretøy, c) motorverksteder, d) bussterminaler, e) verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og f) anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.


Dvs. at hvis man skulle komme ut for en sur kommuneansatt eller annen myndighet som har fått advarsel om dette vil vi (detailere) kunne bli tatt for b, e og f.

Endret av DeejayTID

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Autoglaze / polishduden    2 615
Autoglaze / polishduden

Informasjon:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Kapittel 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4-5#KAPITTEL_4-5

Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

a) bensinstasjoner, B) vaskehaller for kjøretøy, c) motorverksteder, d) bussterminaler, e) verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og f) anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Dvs. at hvis man skulle komme ut for en sur kommuneansatt eller annen myndighet som har fått advarsel om dette vil vi (detailere) kunne bli tatt for b, e og f.

Kapitlet som virkelig gjelder detailere vil være kapittel 9:

Kapittel 9. Begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) forårsaket av bruk av organiske løsemidler

http://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§9-1

§ 9-1.Formål

Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å forebygge eller redusere de direkte og indirekte virkninger av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) i miljøet, hovedsakelig i luften, og de potensielle risiki for menneskers helse i forbindelse med bruk av organiske løsemidler.

Vedlegg I. Virkeområde:

Overflaterensing - Enhver virksomhet med unntak av kjemisk rensing der det brukes organiske løsemidler for å fjerne urenheter fra overflaten på en gjenstand, herunder avfetting. Rensing som består av mer enn ett trinn før eller etter enhver annen virksomhet, anses som én enkelt overflaterensingsvirksomhet. Denne operasjonen omfatter ikke rensing av utstyret som benyttes, bare rensing av produktenes overflate.

Du kan ikke bli tatt for b,e eller f når du står i gårdsplassen hjemme med mindre du driver næring

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christer    2 911
Christer

Ser ikke at vi kan tas for noe i §9.1 heller, siden vi er private og ikke bedrifter...


Men i korte trekk: Bruk hodet og ikke tøm dunkene med kjemikalier på gårdsplassen, så er problemet ikke-eksisterende, egentlig. Vi bruker så mye vann at eventuelle blandinger er så tynne at de er så å si uvirksomme frem til de brytes ned naturlig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
DeejayTID    29
DeejayTID

Ser ikke at vi kan tas for noe i §9.1 heller, siden vi er private og ikke bedrifter...

Men i korte trekk: Bruk hodet og ikke tøm dunkene med kjemikalier på gårdsplassen, så er problemet ikke-eksisterende, egentlig. Vi bruker så mye vann at eventuelle blandinger er så tynne at de er så å si uvirksomme frem til de brytes ned naturlig.

Fikk med litt mer jo mer jeg leste.

http://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§9-1

§ 9-1.Formål

Formålet med bestemmelsene i dette kapitlet er å forebygge eller redusere de direkte og indirekte virkninger av utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) i miljøet, hovedsakelig i luften, og de potensielle risiki for menneskers helse i forbindelse med bruk av organiske løsemidler.

§ 9-2.Virkeområde

Bestemmelsene gjelder for de typer virksomheter som er angitt i vedlegg I til dette kapitlet, dersom forbruket av løsemidler er over de grenseverdier som er angitt i vedlegg II A til dette kapitlet.

Vedlegg I. Virkeområde:

Overflaterensing

- Enhver virksomhet med unntak av kjemisk rensing der det brukes organiske løsemidler for å fjerne urenheter fra overflaten på en gjenstand, herunder avfetting. Rensing som består av mer enn ett trinn før eller etter enhver annen virksomhet, anses som én enkelt overflaterensingsvirksomhet. Denne operasjonen omfatter ikke rensing av utstyret som benyttes, bare rensing av produktenes overflate.

Etter litt konsultasjon så har jeg funnet ut at "Enhver virksomhet" vil da gjelde bedrifter og vi som privatpersoner kan ikke bli straffet etter de samme straffebetingelsene.

Alt i alt.... vi må bare bruke sunn fornuft.

Endret av DeejayTID

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christer    2 911
Christer

Det står fremdeles virksomhet. Jeg er ikke en virksomhet, jeg er en privatperson.

  • DCN Poeng 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
StianMH    234
StianMH

Tror vel miljøvern. dep hadde satt ned foten hvis vaskeprodukter som er farlige for naturen hadde blitt solgt til hvermansen på bensinstasjoner, butikker osv vel ?

Vil heller bruke tid og bekymringer på gamle vrak av biler som fortsatt er lov å kjøre med, som slipper ut en hel drøss med CO2, lekker bensin/diesel, olje, kjølevæske osv. Tror det er et større samfunnsproblem enn at langt under en promille av landets befolkning vasker bilene sine med produkter som har datablad og er godkjent for salg i Norge.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
truhaa    1 525
truhaa

Hørte at noen skal skaffe seg oljeutskiller hjemme, da kan en bruke basseng når det vaskes og så kjøre vannet mellom oljeutskilleren etterpå.

Jeg også tar ofte en grovvask i vaskehallen før jeg tar resten hjemme om bilene er skikkelig ille.

Ellers har jeg ikke barn i gården her som leker lenger, men har hund, så jeg passer på hva jeg bruker..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
bilmagikeren    40
bilmagikeren

Det er en problemstilling som jeg ofte har tenkt på.. Noen har vel og noen har vel ikke, og bare det er i seg selv litt "feil" synes jeg.

Det virker som om det er lite kontroll på dette, selv om det er påbudt, men de "seriøse" vil vel sikre seg best mulig.

Når noen står å driver på hjemme og hvor ofte blir jo kanskje vanskelig å bedømme. Og som nevnt blir jo produkter mer og mer miljøvennlige:)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
GlennN    17
GlennN

Som nevnt i en tidligere diskusjon så er det andre ting enn bilvask som det bør taes tak i. Bilen som står å lekker drivstoff eller olje i oppkjørselen er værre enn flere titalls bilvask spør du meg.

  • DCN Poeng 1

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
DeejayTID    29
DeejayTID

Som nevnt i en tidligere diskusjon så er det andre ting enn bilvask som det bør taes tak i. Bilen som står å lekker drivstoff eller olje i oppkjørselen er værre enn flere titalls bilvask spør du meg.

Drap er verre enn voldtekt? Massemord er verre enn drap?

Det vil alltid være noe som er verre enn noe annet, men i denne omgangen var det de miljømessige sidene ved bilvask tråden handlet om :).

Endret av DeejayTID

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
StianMH    234
StianMH

Drap er verre enn voldtekt? Massemord er verre enn drap?

Det vil alltid være noe som er verre enn noe annet, men i denne omgangen var det de miljømessige sidene ved bilvask tråden handlet om :).

Jeg foreslår at du finner et lovverk som gjelder for privatpersoner, de som driver med dette som primærnæring har nok relativt god oversikt over hva gjeldende lover og regler er.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Resistes    74
Resistes

Litt underfundig att BilTema bla kjører kampanje på Kaldafetting i 4L til den vanlige bruker , vi er nok en snill rase , tenker vi finner verre miljøsvin under båtpussen i de ulike stedene i landet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
R-M-I    36
R-M-I

Jeg går som regel bare en tur og klemmer et tre etter å ha vasket med de midlene jeg har.. Sånn, for å lette på samvittigheten..

  • DCN Poeng 4

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
DeejayTID    29
DeejayTID

Jeg foreslår at du finner et lovverk som gjelder for privatpersoner, de som driver med dette som primærnæring har nok relativt god oversikt over hva gjeldende lover og regler er.

Det var fra den generelle loven for forurensing, forurensingsloven.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6

Jeg går som regel bare en tur og klemmer et tre etter å ha vasket med de midlene jeg har.. Sånn, for å lette på samvittigheten..

Du får bli støttemedlem i Greenpeace mens du pæljer på med oljebasert avfetting ;).

Endret av DeejayTID

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
R-M-I    36
R-M-I

Du får bli støttemedlem i Greenpeace mens du pæljer på med oljebasert avfetting ;).

Ja..å betale noen er jo løsningen på alt som har med miljø å gjøre... Ah...du kjører bil som forurenser... Da er det HEEELT greit om du bare betaler en slant co2 avgift.. piggdekk forurenser i byene osv? PIGGDEKKAVGIFT, så er jo den saken løst....

Ren bil = bedre bilhold = mindre avfall i form av at man slipper å kaste bilen pga. at den ruster ihjel = miljø spart

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Registrer ny konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Informasjon

© Detailers Club Norway AS 2007-2017

Sosialt

Om oss

Her tar vi for oss det meste innen bilpleie. Alt fra vask til polering på hvordan du skal få din bil til å bli så blank som mulig

×