Gå til innhold

Retningslinjer

§1 - Publisering av innlegg


§1.1 - Tittel
Skriv en ordentlig tittel på tråden din. Det er meningen at folk skal kunne forstå hva tråder handler om utifra tittelen.


§1.2 - Plassering
Tråder skal plasseres i riktig forum. Dersom man feilposter, kontakt moderatorer / admins for hjelp til flytting. Annonsering utenom Kjøp & Salg forumet godtas ikke, eneste unntak er forhandlere som har egne forum for sine annonser. Det oppfordres spesielt til å bruke søkefunksjonen, og poste spørsmål i eksisterende tråder, slik at man kan holde antallet tråder som omhandler samme problemstilling lavest mulig. Dette for å gjøre forumet enklere å søke i etterhvert som informasjonsmengden vokser.


§1.3 - Formulering
Første innlegg i en tråd skal beskrive trådens problemstilling / formål på en tydelig måte. Endrer problemstillingen eller situasjonen seg oppdaterer du også første post til å gjenspeile den nye situasjonen.


§1.4 - Tegnsetting og språk
I Norge har vi to skriftspråk; Bokmål og Nynorsk. Dette gjelder også på dette forumet. Vi krever rettskriving innenfor rimelighetens grenser. Skriving på dialekt er sjeldent korrekt nynorsk og frarådes. Godt formulerte innlegg oppfattes generelt som mer profesjonelt.


§1.5 - Off topic
Off topic, eller innlegg som ikke gjelder tema, hører ikke hjemme i en tråd. Har du noe annet du vil ta opp så skriver du det i en ny tråd istedenfor, eventuelt sender du PM til den du ønsker å spørre om noe. Innlegg som oppfattes som off topic kan slettes av moderatorer / admins uten varsel.

§1.6 - Dobbeltposting
Dobbeltposting er å legge samme innlegget inn i flere kategorier på forumet. Dette er totalt unødvendig, og innlegget vil bli slettet.


§1.7 - Begrunnelse
Dette lærte du om på skolen. Alle påstander skal begrunnes. Du skal forklare hvorfor noe er slik du mener, ikke bare slenge en påstand ut i luften og forvente at den blir godtatt.


§1.8 - Innlegg som forsvinner
Innlegg forsvinner ikke av seg selv. Finner du ikke igjen tråden din kan det være den er flyttet eller slettet. Er innlegget definitivt borte kan det være en moderator har slettet det. Er et innlegg enten flyttet eller slettet er det IKKE akseptabelt å legge det inn på nytt.


§1.9 - Redigere Innlegg
Du kan ikke redigere innlegg på en måte som ødelegger konteksten i en tråd, dette inkluderer å redigere bort hele innlegget.


§1.10 - Opphavsrett
Gjennom dine debattinnlegg sier du ikke ifra deg opphavsretten, men gir tillatelse til spredning og eksemplarfremstilling. Denne tillatelse gjelder også om tjeneste tilbys i annen mediekanal enn den opprinnelige, med mindre annet er angitt. Bruker kan selv velge om publisering av opphavsrettslig materiale på tjenesten skal finne sted, og kan derfor ikke på noe tidspunkt kreve vederlag eller kompensasjon for slikt materiale. Opplastet vedlegg (Bilder, musikk, film o.l.) vil ikke bli brukt av andre tjenester enn dcn.no uten tillatelse fra opphavsmann. Spørsmål angående tillatelse til å bruke vedlegg på andre steder enn dcn.no gjøres mot den enkelte bruker og ikke dcn.no


§2 - Folkeskikk

§2.1 - Personangrep
Personangrep, sjikane, rasisme, og generelt alt innhold som personer kan finne støtende, hører ikke hjemme på dette forumet. Husk at det er mange typer mennesker innom forumet, og det du synes er festlig kan andre finne støtende. I Norge har vi ytringsfrihet, men dette inkluderer ikke sjikane. Her på forumet opererer vi med en begrenset ytringsfrihet. Du står fritt til å ha personlige meninger, men du står ikke fritt til å benytte dette forumet til å presentere disse. Tråder som moderatorer / admins finner upassende vil enten bli stengt, redigert, eller slettet. Sjikane og personangrep kan straffes med utestengelse.


§2.2 - Kommentering av andres person
Kommentarer på andres væremåte eller person er unødvendig og tolereres ikke.

 

§2.3 - Ulovlig innhold
Norsk lov gjelder på dette forumet. Pornografi og annet ulovlig innhold / materiale slettes umiddelbart. Dette gjelder også oppfordring til ulovligheter.

 

§2.4 - Upassende innhold
Innhold som det er stor fare for at vil kunne virke støtende ønskes ikke postet på forumet. Dette gjelder feks video av personer som synlig blir drep og / eller lemlestet, dyr som blir drept / lemlestet, og annet smut-materiale.

 

§2.5 - Useriøse diskusjoner
Diskusjoner som utarter seg og som ikke har noe fornuftig innhold eller kan bevises og som forumet ikke er tjent med vil slettes uten varsel, typisk eksempel er "beste bilmerke"

 

§2.6 - Personlige meldinger
Personlige meldinger mellom deg og en annen person (PM) er private, klip og lim fra samtalepartners sine sendte PMer for publisering på forumet er ikke tillatt annet en med avsenders samtykke, brudd på dette kan medfører utestengelse.

 

§3 - Reklame/bedrifter

 

§3.1 - Bedrifter
Alle bedrifter må ha en samarbeidsavtale med Detailersclub før de har mulighet til å poste annonser/tilbud/linker. Vedr samarbeidsavtale kontaktes admin (Dennis / truhaa) for videre informasjon.
Krav er i hovedsak at man har drevet butikken minst 1 år, selger bilpleieprodukter og gir våre VIP medlemmer minst 10% rabatt.

 

§3.2 - Generelt
Vi ønsker at samarbeidspartnere skal delta på forumet. Disse har egne underforum, hvor de og andre kan poste innlegg som er relevante til firma og / eller produkter. Innlegg fra firma skal også til enhver tid inneholde kontaktinformasjon, og ellers fremstå på en slik måte at bruker forstår at varen er annonsert av et firma. Firma står ellers fritt til å delta i diskusjoner som vanlige personer så lenge det ikke er i den hensikt å annonsere for seg selv.

 

§3.2.1 - Gruppekjøp/tilbud
arrangert av samarbeidspartnere. Ved gruppekjøp/tilbud har den som starter gruppekjøp/tilbud først fortrinnsrett ovenfor andre samarbeidspartnere på Detailers Club. Om det startes et gruppekjøp eller gis tilbud med samme vare hos en annen samarbeidspartner mens et annet gruppekjøp foregår vil den som er sist med gruppekjøpet/tilbudet få sin tråd slettet, eller satt usynlig frem til første gruppekjøp er ferdig. Gruppekjøp kan maks ha en varighet på 14 dager.

 

§3.2.2 - Gruppekjøp
Detailersclub.no har ikke ansvar for gruppekjøp og gjennomføring av disse. Gruppekjøp anses som avtale mellom bruker og forhandler som gjennomfører gruppekjøpet. Eventuelle tvister løses mellom forhandler og forbruker(e) over PM, e-post e.l. Ved avtalebrudd, forsøk på eller svindel er ikke DCN/Detailersclub ansvarlig for innbetalte beløp og refusjoner av innbetalt beløp. Ved forsøk på svindel gjennom gruppekjøp ekskluderes samarbeidspartner omgående.

 

§3.2.3 - Gruppekjøp i regi av private
Private gruppekjøp er ikke tillatt på DCN. Vi ønsker å minimere sjansen for at våre brukere skal bli utsatt for svindel siden vi kan ikke garantere at brukeren som starter gruppekjøp er den han/hun utgir seg for å være.

 

§3.2.4 - Brukernavn for samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere skal ha brukernavn som er utformet slik at det tydelig kommer frem hvilket firma vedkommende representerer.

 

§3.3 - Affiliate-lenker
Lenker som på ett eller annet vis medfører fortjeneste for deg om brukere trykker på dem tillates ikke på forumet og vil bli slettet.

 

§3.4 - Pyramider og MLMAll
Annonsering/verving for pyramider eller MLM-programmer (Multi Level Marketing) tillates ikke.

 

§3.5 - Spam
Spam/annonseringer på forumet av brukere er ikke lov (unntatt i kjøp og salg delen), unntak er om det er relevant eller behjelpelig for andre brukere med feks en link til et produkt

 

§4 - Bump
Bump er når man skriver et innlegg i en tråd for å bringe denne på topp av listene igjen. Bump tillates i begrenset grad. En tråd må ikke bumpes oftere enn hver tredje dag.

 

§5 - Signaturer

 

§5.1 - Format
Signaturer bør holdes ryddige og ikke være for store, hverken i tekststørrelse eller mengde.

 

§5.2 - Grafikk i signaturer
Signaturer skal ikke inneholde grafikk av noe type.

 

§5.3 - Lenker i signatur
Lenker i signatur tillates. Lenken kan kun lede til personlige websider som ikke er salgsrelaterte/bedrift (gjelder ikke DCN forhandlere/samarbeidspartnere), andre sider på Detailersclub eller andre interesseorganisasjoner. Det skal ikke lenkes til sider som strider med norsk lov. Detailersclub tar ikke ansvar for innhold i eksterne lenker.

 

§5.4 - Annonser i signatur
Annonser i signatur er kun tillatt for DCNs samarbeidspartnere, og det oppfordres til å ha relevant kontaktinformasjon i sin signatur. Samarbeidspartnere kan også benytte signaturen til annonsering av spesielle kampanjer for medlemmer.

 

§6 - Avatarer

 

§6.1 - Format
En avatar må ikke overgå de størrelsesbegrensninger som er satt i forumet.

 

§6.2 - Begrensinger
En avatar skal være egnet til bruk på forumet. Den skal være i henhold til normal folkeskikk, ikke være støtende eller injurierende, og ikke være distraherende. Det oppfordres til at vanlige brukere ikke benytter avatarer som kan misoppfattes som firma / samarbeidspartnere.

 

§7 - Moderatorene

 

§7.1 - Respekt
Moderatorene skal respekteres. Å ikke ta hensyn til en moderators anmodninger vil uten gyldig grunn kunne føre til utestengelse fra forumet.

 

§7.2 - Protester
Føler du deg urettferdig behandlet av en moderator melder du fra om dette til en administrator (Dennis eller Truhaa). En protest skal meldes på en saklig måte og beskrive hele situasjonen.

 

§7.3 - Begrensinger av moderator-rollen
Moderatorer skal hjelpe administratorene med å holde orden på forumet. All moderering skal foregå på en ryddig og høflig måte, og det skal meldes saklig og konstruktivt ifra dersom tråder og innlegg redigeres, enten v.h.a "Redigert av" i tråden, eller ved å melde fra direkte til den det gjelder.

 

§8 - Kriminelle handlinger

 

§8.1 Svindel
Ethvert forsøk på å bruke forumet til svindel tillates ikke og medfører utestengelse. Detailersclub vil være behjelpelig med logger og sporing av personer i de tilfeller hvor svindel anmeldes til politiet.

 

§8.1.1
Detailersclub er ikke ansvarlig for noen avtaler mellom medlemmer av forumet eller handel mellom samarbeidspartnere/forhandlere og medlemmer. Ved svindel eller forsøk på svindel skal Detailerclub informeres, og saken løses mellom de involverte partene utenfor Detailersclub/forum i tråd med norsk lovgivning. Samarbeidspartnere som utfører eller forsøker å utføre svindel, vil blir utestengt fra Detailersclub og forum for alltid.

 

§8.2 - Hacking
Ethvert forsøk på hacking, omgåelse av sperrer på forumet, DOS/DDOS-angrep, og annen destruktiv atferd mot forumet, vil spores, medføre utestengelse, og anmeldes.

 

§9 - Utestengelse

 

§9.1 Midlertidig utestengelse
Gjentatte brudd på retningslinjer vil medføre en utestengelse på opp til 2 uker.

 

§9.2 Å ikke respektere utestengelse
Dersom man registrerer seg med nytt brukernavn, eller på annet vis omgår en utestengelse, medfører dette varig utestengelse.

 

§9.3 Varig utestengelse
Ved gjentatte utestengelser, eller svært grove brudd på retningslinjene risikerer man varig utestengelse

 

§10 - Varsomhet

 

§10.1 Alle brukere oppfordres til å vise varsomhet med hva slags informasjon som legges ut på forumet, spesielt når det angår personopplysninger, synlige registreringsnummer på biler, adresser og telefonnummer etc. Dette for å unngå f.eks uønsket reklame, tyveri av verdifullt utstyr, hærverk osv.

 

§10.2 DCN.no/Detailersclub.no/forum står ikke ansvarlig for feil info fra brukere mht produkter/maskiner el bruk/gjennomføring av arbeidsprosesser. Er du usikker mht bruk eller prosess av produkter/maskiner så få det bekreftet av leverandør og andre/flere brukere. Bruk til enhver tid riktig sikkerhetsutstyr til de produktene du måtte benytte.

 

§11 - Salgsannonser

 

§11.1 Salgsannonser skal gi et tydelig bilde av hva som selges, tilstand, og må inneholde en fast pris. Selger skal også oppgi om prisen inkluderer frakt, eller om kjøper betaler dette. Auksjonering av varer tillates ikke.

×
×
  • Opprett ny...