Jump to content
Sign in to follow this  
Dusnumbri

Fengselskurs: Bilpleie i Ila fengsel

Recommended Posts

Dusnumbri

Beskrivelse

2. Kravspesifikasjon for tjenesten

Følgende punkter legges til grunn for gjennomføringen av ett kurs:

Innledning:

Leverandør skal arrangere kurs i alminnelig bilpleie for personer under soning.

Målsettinger:

Kurset skal gi de innsatte bedre forutsetninger for å komme i ordinært arbeid etter soning. Kurset skal fungere som arena for mestring, personlig vekst og utvikling.

Målgruppe:

Innsatte ved Ila fengsel forvaringsanstalt. Målgruppen er innsatte hvor kurset kan kvalifisere til jobb etter endt soning. Deltakerne skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å nyttegjøre seg undervisningen.

Antall deltaker:

Fra 6 til 8

Opptak:

NAV representert ved fengselskonsulenten i fengselet har ansvaret for uttak av deltakere til det enkelte kurs. Dette skjer i samråd med fengselsledelsen.

Kurssted:

Kurset vil fortrinnsvis finne sted i Ila.

Fengslet stiller lokaler til disposisjon for gjennomføringen av kurset. I forhold til det må det påregnes at det vil kunne bli aktuelt med endringer i undervisning, gruppesammensetning eller lokaliteter for kurset etter anvisning fra det enkelte fengsel.

Sikkerhetsklarering:

Kursledere som skal delta i undervisning, eller skal oppholde seg i fengselets lokaler skal sikkerhetsklareres av det enkelte fengsel.

Vi gjør oppmerksom at det kan være behov for en utvidet Vandelsattest.

Det er et absolutt krav at alle ansatte, eksterne samarbeidspartnere og innsatte i fengslet må følge de sikkerhetsinstrukser og anvisninger som blir bestemt til enhver tid.

Kursperiode / varighet:

Fra den 25.06.2012 til den 06.07.2012.

Antall opplæringstimer (totalt og fordelt pr. uke)

46 timer opplæring, inkludert pauser, over 2 uker. Undervisningen skal skje i henhold til tidsrammene for opplæring i fengselet.

Læreplan / faglig innhold:

- Grunnleggende opplæring innen alle relevante tema vedrørende alminnelig bilpleie.

- Grunnleggende opplæring om arbeidsmarkedet innen bilpleie.

Det bes om en utfyllende timeplan for oppbyggingen av kurset. Det overlates til Leverandøren å utvikle et hensiktsmessig faglig innhold.

Før kurset igangsettes, kan det være behov for å strukturere det faglige innholdet ytterligere. Dette vil skje i et samarbeid med NAVs fengselskonsulent og/eller fengselsledelsen.

Organisering og pedagogisk tilrettelegging:

Kurset skal legges opp som opplæring i gruppe. Opplæringen skal være praktisk pedagogisk.

Det forutsettes at en gruppebasert metodikk legges til grunn for undervisningen, samtidig som det skal være individuelt tilpasset undervisning.

Det skal i tilbudet oppgis hvilken undervisningsform som tenkes benyttet ift. det enkelte fagtema.

Det skal brukes en pedagogisk metode som legger vekt på:

•mestring

•løsning

•motivasjon

•empowerment

•valg og mål/bestemmelser

•handling

Kursgjennomføringen skjer i tett samarbeid med NAV og fengselsledelsen. Ved behov kan det være aktuelt å gjøre justeringer av det faglige innholdet i kursene.

Tilbyder må i sitt tilbud gjøre rede for hvilke forutsetninger de har for å gjennomføre kurs selv og eventuelt hvordan de eventuelt vil benytte underleverandører ved kursgjennomføringen.

Tilbyder må ta høyde for at deltakerne har ulike forutsetninger for gjennomføringen. For alle kursgjennomføringer skal deltakernes opplevelse av mestring og personlig utvikling vektlegges og fremmes.

Fagplan

Tilbyder bes i tilbudet om å skissere en skriftlig plan for gjennomføring av det enkelte kurs. Før kursene igangsettes kan det være behov for å strukturere det faglige innholdet ytterligere i egne fagplaner og timeplaner. Dette vil skje i et samarbeid med NAVs fengselskonsulenter.

Sikkerhetsklarering:

Det er et absolutt krav at alle ansatte, eksterne samarbeidspartnere og innsatte i fengslene må følge de sikkerhetsinstrukser og anvisninger som blir bestemt til enhver tid. Kursledere som skal delta i undervisning, eller skal oppholde seg i fengselets lokaler skal sikkerhetsklareres av det enkelte fengsel. Det kan settes krav på en utvidet Vandelsattest.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden http://www.doffin.no....aspx?ID=253496

http://www.proff.no/anbud/32403066

Share this post


Link to post
Share on other sites
runema

Hva er dette her for noe?

Bare å lese hva som er skrevet det...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Meringdal

Hva er dette her for noe?

x2

Share this post


Link to post
Share on other sites
hmsilset

Hva er dette her for noe?

Det er NAV som vil ha bilpleiekurs på Ila.synes det er bra! Fikk lyst å prøve jeg, men jeg er ikke skapt for så mye sikkerhet.Hadde vært en fin utfordring ellers.

Share this post


Link to post
Share on other sites
hgnubel

Hva er dette her for noe?

En utlysningstekst om at Ila ønsker anbud fra noen som kan kurse innsatte? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Haakon O

Det som i tilfelle er litt dumt er at fristen for anbud som står i den nederste linken, gikk ut 4 timer før innlegget ble postet her..

Tilbudsfrist18.04.2012 10:00:00
Edited by Haakon O

Share this post


Link to post
Share on other sites
killbox

Synes det var et fint tiltak av NAV :)

Edited by Mighty

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mighty

Det er fint om vi greier å holde oss til et minimum av morsomheter da dette er en seriøs forespørsel :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Babelfisken

Synes det var et fint tiltak av NAV :)

Man har nok vært tung på litt mer enn gasspedalen dersom man skal inn og sone på Ila. Tviler i det hele tatt at det er særlig mange der som ikke kommer rett fra varetekt/sykehus når de skal sone. :)

Opps, sorry denne tråden åpnet jeg for flere timer siden og leste først nå. må slutte med all den fleipingen.

Edited by Babelfisken

Share this post


Link to post
Share on other sites
19quiz76

Synd de ikke kontaktet det største miljøet innen bilpleie litt tidligere - nå vil jo den beste kompetansen i landet være avskåret fra å søke..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

Informasjon

© Detailers Club Norway AS 2007-2018

Sosialt

Om oss

Her finner man det meste man lurer på innen bilpleie. Alt fra vask til polering på hvordan du skal få din bil til å bli så blank som mulig

×
×
  • Create New...