Gå til innhold
Jkkarlsen

Senkesett ikke godkjent i vognkort.

Recommended Posts

Jkkarlsen    63
Jkkarlsen

God kveld alle sammen!

Nå har det seg sånn at jeg tidligere idag ble stoppet av Statens Vegvesen og fikk mangelapp på senkesettet som står på bilen. Dette stod på når jeg kjøpte den, så har ikke papirer, pluss at det er på tide å skifte det uansett.

Så her trenger jeg hjelp fra dere som har peiling.

Hvor er det billigst å bestille? Må følge med papirer.

Kan leveringstid være noe problem? Har frem til 26.10 med å vise bilen.

Lønner det seg å ta en tur til Sverige? Eventuelt få byttet hele greia der borte? Bor forøvrig i Kristiansand.

Har aldri skrudd på fjærer og dempere så har lite erfaring der. Alle innspill mottas med takk!

Forresten er bilen en Volvo 850 94 modell. :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christoffer H    257
Christoffer H

Å, så kjipt! =/ Jeg har senk på ale mine biler, men aldri fått rota meg til BT for å godkjenne det.

Er så sinnsykt knotete å få godkjent det! :P Skal sies at jeg har en audi og en golf, men jeg har handlet mine sett fra Parts and Retards, hvis Håkon har det på lager, er det bare å dra og hente det hos han! :)

http://www.partsandretards.no/senkesett/justerbare-senkesett/volvo/850-sv70/ta-technix Dette er kanskje en muighet? Dette er TÜV-godkjent og det følger med papirer! :) Ellers har jeg en kompis med 850 t5, han kjører med Ksport understell :)

Når det gjelder montering, er dette veldig lett :) Bare skru av en og en om gangen, så kan du se hvordan det skal være hvis du blir usikker ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Simen    1 317
Simen

Jeg har også TA Technix senkesett på min, det funker bra det. :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christoffer H    257
Christoffer H

Ja, har hørt mye bra om det! :) Selv kjører jeg på FK :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AndreasLie    1 033
AndreasLie

Godkjenne senk er ikke noe problem, det er bare å gjøre det riktig fra begynnelsen av. Det er forskjell på senkesett og senkefjærer, finn ut hva du skal ha. Senkesett er med dempere, feks coilovers. Det enkleste er å bytte senkefjærer hvis det er det du har. Hvis du finner ut hva slags merke du har så er det heller ikke noe problem å få tak i papirer.

Etter at du har byttet bestiller du 4 hjulskontroll på ett verksted og får de til å skrive ut papirer på at hjulstillinga er riktig. Så drar du på biltilsynet, viser papirer på 4 hjulskontroll og fjærer, betaler med glede og drar hjem og venter på nytt vognkort

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
obimann    117
obimann

Jeg har akkurat bestilt Lowtec-coilovers fra RB Tuning her på forumet. Har ikke prøvd dem ennå, men det er mange fornøyde brukere på nettet, særlig på tyske nettsider. Ligger i mellomsjiktet prismessig. Jeg fikk 10% rabatt på prisene i nettbutikken.

I tillegg til 4-hjulskontroll er det viktig at lysene er justert.

Endret av obimann

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Oyoz    0
Oyoz

Har hatt Bilstein på mine siste to biler. Kan anbefales. Har dog ikke fått godkjent coilovers på min nåværende bil, da jeg er redd for å dra på biltilsynet og få mangel på tonede sideruter foran :rofl1:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Popp    59
Popp

Ville gått for TA settet fra Parts&Retards, har fått mye skryt dette settet ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bernhard    2 323
Bernhard

Biltrangsynet har fått nye rettningslinjer å forholde seg til nå også, slik at det blir lettere for oss å godkjenne senkesett.

TA Technix settet som blir nevnt over her er forøvrig på lager :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mcgyver    0
Mcgyver

Er som sagt null problem å godkjenne hvis du gjør det riktig. Hvis du skulle finne papirer på det du har er det viktig at nr kan leses av på alle fjærer. Hjulstillingskontroll må være nyere enn x antall uker, noen sier seks uker, men det er jeg ikke sikker på.. Husk og verdiene på hjulstillingskontrollen må være innenfor bilfabrikantens verdier.

Du kan heller ikke vise bilen din i Kristiansand, da de ikke kan tysk som tuv papirene utstedes på. Vis bilen din på Evje eller Arendal, der er det ikke noe problem. Det må og være lovlig dim på hjulene, event ha med tuv på disse og. Jeg har selv vist senkesett på Evje uten problem.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rolf    5
Rolf

Biltrangsynet har fått nye rettningslinjer å forholde seg til nå også, slik at det blir lettere for oss å godkjenne senkesett.

Kilde?

Høres veldig rart ut at ting skal bli enklere for 'oss'.. :P

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
obimann    117
obimann

De har bl.a. fjernet 11-centimetersgrensa. (Før måtte laveste punkt være minst 11cm over bakken.) Nå er det nok at bilen er i henhold til TÜV-papirene på senkesettet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bernhard    2 323
Bernhard

Her er det nye skrivet i henhold til godkjenning av senkesett og hjul.

Notat

Til: Region øst Postmottak , Region sør Postmottak , Region vest Postmottak , Region midt Postmottak , Region nord Postmottak

Fra:

Kopi:

Retningslinjer for senking og heving av bil - endrer notat 2005/004660-010 - Generelle retningslinjer for diverse ombygginger i forhold til kjøretøyforskriftens kapittel 7

Vi viser til tidligere notat av 13. desember 2007, journalnummer 2005/004660 dok. 10. I forbindelse med flere saker knyttet til heving og senking av kjøretøy, finner vi grunnlag for å endre/justere/presisere våre tidligere gitte retningslinjer.

Vegdirektoratet gjør oppmerksom på at retningslinjene gis for å hjelpe regionvegkontorene (trafikkstasjonene) å utøve faglig skjønn i forhold til kjøretøyforskriften. Disse retningslinjene gir ikke bileieren rettigheter i forhold til hva som kan tillates og oppstiller heller ikke absolutte grenseverdier for hva som kan eller ikke kan godkjennes av regionvegkontoret (trafikkstasjonen).

Vegdirektoratet har ved vurdering av saker knyttet til heving/senking av kjøretøy sett nærmere på VdTÜV Merkblatt 751 08.2008 Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit. Dette Merkblatt benyttes av tyske tekniske instanser som grunnlag for vurdering og utstedelse av dokumentasjon i forhold til ulike endringer på bil. Merkblatt er ikke skrevet av tyske myndigheter, men er et faglig teknisk dokument basert på grensene som gis av tyske forskrifter og den kjøretøytekniske erfaring som finnes i TÜV. Vegdirektoratet viser til at i forhold til endring av hjuloppheng gir Merkblatt en mer omfattende vurdering enn det som vanligvis kreves i Norge. Omfanget er større i forhold til antall kontrollpunkter og detaljeringsgraden i hva som kontrolleres, men likevel slik at innholdet stemmer over ens med hva som oppfattes som viktig å vurdere i Norge.

Ved vurdering av hva som er minste bakkeklaring som kan godtas avviker norske og tyske retningslinjer på en slik måte at sett som godkjennes i Tyskland som regel vil underkjennes i Norge. Vegdirektoratet har etter nærmere vurdering kommet til at det ikke vil gi negative konsekvenser i forhold til trafikksikkerheten å endre våre retningslinjer til å stemme over ens med de tyske.

I nevnte Merkblatt går det fram at et av de viktigste vilkårene for å godkjenne heving er stabiliteten i forhold til fare for velting. Et av kravene for godkjenning er at kjøretøyet går til skrens og ikke hjulløft (begynnende velt) ved kritisk svingfart. Som følge av dette stilles det ofte krav om øket sporvidde for å godkjenne hevesett. Økningen av sporvidde gjøres enklest ved å montere hjul som øker sporvidden. I mange tilfeller vil dette kunne medføre at bilens originale dimensjoner på dekk og felg ikke lenger kan tillates brukt, og må erstattes med dimensjon(er) som framkommer av Teilgutachten. Erfaring viser at det i Tyskland i denne sammenheng ofte godkjennes dekkdimensjoner hvor rulleomkretsen er øket mer enn 5 %. Når dette skjer i sammenheng med utstedelse av Teilgutachten for hevesett vil også mulige negative konsekvenser av økningen av rulleomkretsen, som endring av bremseegenskaper, være testet. Der hvor større dekkdimensjon er testet og innført i Teilgutachten for hevesett og/eller for hjul tilpasset nevnte hevesett, bør Regionvegkontoret vurdere om det foreligger grunnlag for å gi unntak fra kjøretøyforskriften. (Se også 3.3.1 nedenfor)

Disse retningslinjene kan legges til grunn straks. Regionene gis også mulighet til å ta til ny behandling saker som er avgjort etter tidligere retningslinjer. Saker som er oversendt til Vegdirektoratet for behandling skal i utgangspunktet ferdigstilles her. Dersom regionen tar til behandling klagesaker som allerede er oversendt Vegdirektoratet skal det, for å unngå dobbelt arbeid med samme sak, legges et notat i Sveis om at saken tas til ny behandling i regionen. Vi anbefaler at det sendes en e-post til saksbehandler i direktoratet. Når resultatet av ny behandling er klart legges dette vedtaket i Sveis på vanlig måte. Husk å informere eller bekrefte overfor kunden at saken tas til ny behandling, og at vedtaket skal stiles til kunden med kopi til saksbehandler i Vegdirektoratet.

Følgende erstatter avsnitt 3 i notat 2005/004660-010, datert 13. desember 2007:

3. Nærmere om senking/heving av bil

3.1. Generelt:

I en del tilfeller hvor man hever/senker bilen blir det i tillegg montert andre hjul. Krav til dekk, samt bytting av dekk og felger er regulert i kjøretøyforskriften kapittel 13.

For øvrig må kravene til tilfredsstillende plassforhold for hjulene og avskjermingen følges, jfr. kjøretøyforskriften kapittel 32. Det må påses at kravene til dekk og felger er oppfylt i forhold til merking, belastning og hastighet. Legg også merke til om dokumentasjonen på heve- eller senkesettet setter vilkår for dekk og/eller felg som kan benyttes. (I Tyskland er det gitt en faglig teknisk vurdering om ikke å godta mindre avstand fra hjul til karosseri- og rammedeler enn 4 mm, tilsvarende avstand til deler i hjuloppheng er 1 mm.)

3.1.1 Merking av komponenter

Fjærer identifiseres vanligvis ved hjelp av farge og lakkert/påtrykt nummer, fordi preging ikke kan benyttes på grunn av fare for å ødelegge materialegenskapene til fjæra. Slik identifikasjon blir ofte borte eller vanskelig lesbar på grunn av påvirkning fra omgivelsene. I slike tilfeller kan fjærene identifiseres på bakgrunn av antall vindinger og oppgitte dimensjoner for øvrig. Det framgår noe uklart i dokumentene fra VdTÜV om antall vindinger omfatter hele fjæras lengde, eller om det kun er de aktive vindingene som skal telles med. Dersom det oppstår tvil i forhold til om det er benyttet riktige komponenter, kan kvitteringer for kjøp eller liknende være med på å sannsynliggjøre at riktige komponenter er benyttet.

3.2. Senking

3.2.1. Senking av bil

Dersom man ønsker å senke en bil ved bruk av såkalt senkesett, kreves det dokumentasjon fra kjøretøyfabrikant eller fra uavhengig kompetent laboratorium i forhold til innfesting/forbindelse, styrke, kjørbarhet, egnethet, totalvekt mv. for dette settet brukt på den aktuelle biltypen. Legg også merke til om dokumentasjonen stiller vilkår i forhold til ombyggingen. Vi vil presisere at ombyggingen må være fagmessig utført og at kjøretøyet ved kontrollen tilfredsstiller de konstruktive kravene. Som eksempel på konstruktive krav som ikke er tilfredsstilt nevnes feil blokkeringsrekkefølge ved bremsing og at fjærene mangler fjærspenn ved full utfjæring, noe som har vært konstatert selv om settet er TÜV godkjent. Vær da oppmerksom på om det mangler deler, for eksempel innretning for å begrense utfjæring.

Det vil også kunne stilles krav til dokumentasjon/justeringer i forhold til bilens bremser i den grad disse må endres etter senkingen, for eksempel i forhold til bilens blokkeringsrekkefølge. Ved justering av bilens ALB ventil følges fabrikantens anvisninger i forhold til justering.

Det er viktig at ombygde kjøretøy prøvekjøres, og at bremseegenskaper, kjøreegenskaper og selvoppretting kontrolleres. Dersom det oppstår tvil om bilen kan passere vanlige hindringer i vegbanen kontrolleres dette under prøvekjøringen.

I oppdaterte tyske retningslinjer for godkjenning av endringer på hjuloppheng benyttes det nå en laveste grense for bakkeklaring på 8 cm, denne grensen blir det også referert til i attester (for eksempel Teilgutachten fra TÜV). I de tyske retningslinjene påpekes det at vitale deler som bremserør og drivstoffrør ikke kan være laveste punkt. Dersom laveste punkt er elastisk eller elastisk opphengt er 7 cm oppgitt som laveste anbefalte høyde, med mindre lavere høyde leveres av kjøretøyfabrikanten. Bakkeklaring er her definert som i ISO standard 612-1978, punkt 6.8; det vil si at en langsgående (uendelig lang) forhøyning med bredde 80 % av sporvidden skal passe under bilen. (Passering av fartshump eller liknende er også med i testgrunnlaget til TÜV.)

3.2.2 Krav til dokumentasjon ved senking av bil

Det finnes flere laboratorium, organisasjoner, testsenter mv som dokumenterer senkesett på ulike bilmodeller. Når det gjelder dokumentasjon fra disse bør denne behandles på lik linje med det som nevnes nedenfor mht til TÜV. I tillegg bør det gjøres en vurdering av hvorvidt de kan betraktes som ”uavhengig, kompetent laboratorium”.

En del senkesett blir forevist sammen med en Teilegutachten fra TÜV. Dette er ikke en endelig godkjennelse, men snarere en anvisning og anbefaling til de som endelig skal godkjenne senkesettet på bilen. Vegdirektoratet viser til at TÜV dokumentasjon som underlag for godkjenning av senkesett aksepteres dersom dokumentasjonene kan knyttes til den biltypen/modellen som er ombygd og at samtlige relevante punkter i dokumentasjonen er oppfylt. SFOOR anser at TÜV-dokumentasjon i de fleste tilfeller tilfredsstiller krav om dokumentasjon i kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 7.

Erfaringer har vist at siden disse dokumentene er på tysk, har bileiere i liten grad lest gjennom dokumentasjonen før de foreviser kjøretøyet til kontroll. Mange har også den oppfatningen at TÜV papirene er en godkjenning uten andre forbehold. Vi opplever derfor at enkelte ombygginger ikke følger de retningslinjene som beskrives i TÜV dokumentasjonen. Da utstedes kontrollseddel, slik at disse forholdene kan rettes opp før godkjenning.

3.2.3. Godkjenning føres som vognkortanmerkning.

Eksempel:

Godkjent med senkesett FK automotive (fabrikant). F: 6,5V 12,5mm. B: 8,0V 12,0mm. (ant. vindinger og tråddiameter). Serie eller sportsstøtdempere. 2005-09-07 (471).

Eksempel med justerbart senkesett:

Godkjent med justerbart senkesett (fabrikant). F: 7V 10mm + 5,5V 5mm. B: 6V 13,5mm. (ant. vindinger og tråddiameter). Sportsstøtdempere: F: 98109 B: FK1621. Fjærbein: FKG21. Minimum høyde senter nav til skjermkant: F: 32,5cm B: 34,5cm. 2005-09-07 (081)

3.3 Heving

3.3.1 Heving av bil

Ved kontroll av hevet bil benyttes tilsvarende prinsipper som for som for senking. Hevet bil prøvekjøres hvor det legges vekt på bremseegenskaper, kjøreegenskaper og selvoppretting.

Ofte benyttes det flere metoder for heving samtidig, dette kan være bodylift-sett som hever bilens karosseri i forhold til rammen, andre fjærer eller ombygging av fjærer/fjærfester/ heveklosser. I disse tilfellene er det viktig at dokumentasjon fra kjøretøyfabrikant eller uavhengig laboratorium når det gjelder styrkekrav, fjæringsvei, fjærstyrke, krengningsstabilitet, kjørbarhet, egnethet, totalvekt mv. gjelder for delene i kombinasjon. Det er også viktig å være oppmerksom på om dokumentasjonen inneholder krav om utskifting eller ombygging av støtdempere, stabilisatorstag, styrearm (pitman-arm), bremser eller andre deler av hjulopphenget.

Det vil ofte stilles endrede krav til hjul, dekk og felg, i forbindelse med heving. For å unngå ustabilitet ved svingkjøring stilles det i mange tilfeller krav om større sporvidde i dokumentasjonen for settene. Hjul blir ofte dokumentert separat fra hevesettet, men det kan forekomme henvisninger mellom dokumentasjonene. Dokumentasjon for hjul (dekk/felg) hvor det er utført tilsvarende vurderinger som framkommer av kjøretøyforskriften § 13-1 nr. 6, kan legges til grunn for godkjenning av nye dimensjoner.

Krav til dekk slik de fremgår av kjøretøyforskriften setter grenseverdi på endring av rulleomkrets til +/- 5 %. Dette gir en god margin i forhold til tekniske og sikkerhetsmessige problemer som kan oppstå hvis endringen av rulleomkretsen blir for stor. Disse grenseverdiene er satt i forhold til standardutførelsen av kjøretøyet.

I mange tilfeller foreligger det en konkret testrapport hvor hjul med større rulleomkrets er en del av testgrunnlaget for hevingen. Det kan framkomme at kjøretøyet er ombygd på flere punkter som påvirker og blir påvirket av endringer på rulleomkrets. Videre er kjøretøyet testet i forhold til mulige negative konsekvenser av å endre rulleomkretsen, samt at testrapporten angir eventuelle krav til endring av kjøretøyet. (For eksempel bremsing, styring og fartsmåler) Når de negative konsekvensene av endring av rulleomkrets er vurdert og kompensert for, vil bruk av andre hjul enn de som er angitt i testrapport/Teilgutachten, kunne medføre farlige kjøreegenskaper på det ombygde kjøretøyet. For eksempel kan bruk av for smale hjul (for liten sporvidde) øke faren for velting. I forhold til en kjøretøyteknisk og sikkerhetsmessig vurdering vil det være naturlig å anse de testede hjulene som kjøretøyets nye felg- og dekkdimensjon.

Som nevnt ovenfor setter kjøretøyforskriften en absolutt grense for endring av rulleomkrets. Derfor er det ikke anledning til, på samme måte som for øvrige dekk- og felgendringer, å legge testrapporter til grunn for endring. Dette medfører at et ønske om overskridelser av grenseverdier i kjøretøyforskriften behandles som søknad om unntak, jf. KF § 1-11 nr. 2. Søknader om unntak i enkelttilfelle fra dette kapittel i kjøretøyforskriften behandles i regionene. Vedtak om unntak legges på saken.

3.3.2 Krav til dokumentasjon ved heving av bil

I forhold til dokumentasjonskrav for hevet bil benyttes tilsvarende prinsipper som for senking. Det stilles også krav til dokumentasjon i forhold til bilens bremser i den grad disse må endres i forhold til tyngdepunktets høyde, bilens ”stuping” og fjæringsvei samt i forhold til blokkeringsrekkefølge. Ved bruk av hevesett fremlegges det dokumentasjon fra kjøretøyfabrikant eller uavhengig laboratorium i forhold til innfesting/forbindelse, styrke, kjørbarhet, egnethet, totalvekt mv, jf. kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 7. Vegdirektoratet anbefaler trafikkstasjonene å være meget restriktive i forhold til å godkjenne hevesett uten tilstrekkelig dokumentasjon.

Seksjon for kjøretøyteknikk

Med hilsen

Karin Søhoel

Avdelingsdirektør

Tormod Schau

Endret av Bernhard
  • DCN Poeng 3

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dr. Chris    2
Dr. Chris

Det er i utgangspunktet ikke noe problem med å få godkjent senking av bil så lenge du holder deg innenfor reglene. Min V50 er senket 35mm med H&R fjærer kjøpt av Blankbil.no. Den var så vidt innenfor hva de godkjenner (les lav). Jeg dro "utenbys" for kontrollen, og jeg tror det som nevnes ovenfor, at noen biltilsyn er strengere med hva dem godkjenner.

Jeg vil anbefale H&R som er relativt billige og holder meget bra kvalitet (hvis du bare skal ha fjærer). Hold deg til kjente merker av kvalitet og ikke spar penger på "kinafjærer". Det tar ikke lang tid å bytte heller. Se på youtube, det ligger noen videoer for volvo der.

Husk at du MÅ ha firehjulskontroll etterpå. Alle vinkler blir forandret, noe som kan gjøre i verste fall at du sliter ut dekkene dine relativt raskt. Husk også at du tar med deg skjemaet som forteller hvilke verdier det er på camber etc. og hvor mye de har justert til kontrollen pluss TUV godkjenningspapirene. Dette trenger de for at de skal godkjenne senkingen. Lykke til, ingen problemer dette :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Popp    59
Popp

Det er i utgangspunktet ikke noe problem med å få godkjent senking av bil så lenge du holder deg innenfor reglene. Min V50 er senket 35mm med H&R fjærer kjøpt av Blankbil.no. Den var så vidt innenfor hva de godkjenner (les lav). Jeg dro "utenbys" for kontrollen, og jeg tror det som nevnes ovenfor, at noen biltilsyn er strengere med hva dem godkjenner.

Jeg vil anbefale H&R som er relativt billige og holder meget bra kvalitet (hvis du bare skal ha fjærer). Hold deg til kjente merker av kvalitet og ikke spar penger på "kinafjærer". Det tar ikke lang tid å bytte heller. Se på youtube, det ligger noen videoer for volvo der.

Husk at du MÅ ha firehjulskontroll etterpå. Alle vinkler blir forandret, noe som kan gjøre i verste fall at du sliter ut dekkene dine relativt raskt. Husk også at du tar med deg skjemaet som forteller hvilke verdier det er på camber etc. og hvor mye de har justert til kontrollen pluss TUV godkjenningspapirene. Dette trenger de for at de skal godkjenne senkingen. Lykke til, ingen problemer dette :)

Hvis du leser Bernhards post så ser du at de har gått bort fra hvor lav bilen kan være så lenge TÜV går god for det, du kan godt senke V50en din 60mm også, så lenge du har papirer fra TÜV på at dette er trafikksikkert på V50, selv om du har bare 2-3cm bakkeklaring for å sette ting på spissen ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Dr. Chris    2
Dr. Chris

Hvis du leser Bernhards post så ser du at de har gått bort fra hvor lav bilen kan være så lenge TÜV går god for det, du kan godt senke V50en din 60mm også, så lenge du har papirer fra TÜV på at dette er trafikksikkert på V50, selv om du har bare 2-3cm bakkeklaring for å sette ting på spissen ;)

Så dette ikke før etterpå :) . Går fort i svingene her. Blir vel coilovers og 70mm senk på meg nå da.... :thumbs:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
AndreasLie    1 033
AndreasLie

Hvis du leser Bernhards post så ser du at de har gått bort fra hvor lav bilen kan være så lenge TÜV går god for det, du kan godt senke V50en din 60mm også, så lenge du har papirer fra TÜV på at dette er trafikksikkert på V50, selv om du har bare 2-3cm bakkeklaring for å sette ting på spissen ;)

Nei, det er feil. Les delen :

I oppdaterte tyske retningslinjer for godkjenning av endringer på hjuloppheng benyttes det nå en laveste grense for bakkeklaring på 8 cm, denne grensen blir det også referert til i attester (for eksempel Teilgutachten fra TÜV). I de tyske retningslinjene påpekes det at vitale deler som bremserør og drivstoffrør ikke kan være laveste punkt. Dersom laveste punkt er elastisk eller elastisk opphengt er 7 cm oppgitt som laveste anbefalte høyde, med mindre lavere høyde leveres av kjøretøyfabrikanten.

Der ser du at bilen ikke kan være lavere enn 8cm på laveste del på karroseriet. Altså fangern din kan være 2cm over bakken, men ikke gulvet feks. Dette er hele grunnen til at regelen er endret. Kjøpte man feks en senket bil i tyskland som var godkjent, ble ikke denne godkjent i Norge. Grunnen var at man skal kunne komme over fartsdumper. Hvis derimot produsenten av bilen lager en bil som er lavere enn 8cm så er det godkjent.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Popp    59
Popp

Nei, det er feil. Les delen :

I oppdaterte tyske retningslinjer for godkjenning av endringer på hjuloppheng benyttes det nå en laveste grense for bakkeklaring på 8 cm, denne grensen blir det også referert til i attester (for eksempel Teilgutachten fra TÜV). I de tyske retningslinjene påpekes det at vitale deler som bremserør og drivstoffrør ikke kan være laveste punkt. Dersom laveste punkt er elastisk eller elastisk opphengt er 7 cm oppgitt som laveste anbefalte høyde, med mindre lavere høyde leveres av kjøretøyfabrikanten.

Der ser du at bilen ikke kan være lavere enn 8cm på laveste del på karroseriet. Altså fangern din kan være 2cm over bakken, men ikke gulvet feks. Dette er hele grunnen til at regelen er endret. Kjøpte man feks en senket bil i tyskland som var godkjent, ble ikke denne godkjent i Norge. Grunnen var at man skal kunne komme over fartsdumper. Hvis derimot produsenten av bilen lager en bil som er lavere enn 8cm så er det godkjent.

aha, my mistake..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Registrer ny konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

Informasjon

© Detailers Club Norway AS 2007-2018

Sosialt

Om oss

Her tar vi for oss det meste innen bilpleie. Alt fra vask til polering på hvordan du skal få din bil til å bli så blank som mulig

×